👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مینیاتور

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مینیاتور

مقاله مینیاتور

 مقاله مینیاتور

مینیاتور

واژه مینیاتور كه مخفف شده كلمه فرانسوی ((مینی موم ناتورال )) و به معنی طبیعت كوچك و ظریف است حدودا ازدوره قاجار وارد زبان فارسی شده است مینیاتور به هر نوع پدیده هنری ظریف ( كه به شیوه هنری ساخته شده باشد ) اطلاق می شود و برای شناسایی نوعی نقاشی كه دارای سابقه قدیمی بسیار طولانی است به كار می رود . این هنر به اعتقاد اكثر محققان درایران تولد یافته است و سپس به چین رفته و دردوره مغول ها به صورتی تقریبا كاملتر دوباره به ایران برگشته است . مینیاتور كه هنرمندان ایرانی بی شائبه ای راصرف تكمیل و توسعه آن كرده اند از جمله هنرهائی است كه قابلیت به تصور درآوردن تمامی طبیعت را در قالبی كوچك دارد . مینیاتور امروز ایران همان نقاشی كلاسیك اروپا ( سبك امپرسیونیسم) و به دنبال آن شیوه های مدرن نقاشی اروپایی است . هرچند گروهی نوشته اند به هنگام ظهور اسلام ایرانیان درهنر نقاشی دارای سنتی كهن بوده اند به اعتقاد بسیاری مینیاتور ایرانی ازقرون بعد از اسلام آغاز شده ودرقرون اولیه بعد از ظهور اسلام هنر ایران با ابتكاراتی در خطوط عربی تداوم یافته است بطوریكه بهترین نسخه های قران كریم را هنرمندان مبتكر ایرانی نوشته و به تزئین و تذهیب صفحات شریف آن پرداخته اند.

فهرست :

صفحه

عنوان

2

مینیاتور

2

هنر مینیاتور

3

مینیاتور یادگاری از مانی

5

رنگ در نقاشی مینیاتور

8

برگزاری نمایشگاه مینیاتور در آتن

9

بهزاد در دوره خودش جنبه مینیاتور را عوض کرد

11

منابع

 

مینیاتور شیوه ای بسیار ظریف از هنر نقّاشی ایرانی است که اکثراً در ابعاد کوچک کشیده میشود. و معمولاً کاربرد آن در کتاب آرائی بوده است. نداشتن پرسپکتیو و بُعد از خصوصیّات این هنر است.

در هنر مینیاتور همیشه یکنوع ساده گرائی مورد توجّه هنرمند است و معمولاً مانند هنر خوشنویسی از شیوۀ گذشتگان و تجربیّات آنها استفاده شده و استاد و شاگرد همیشه در کنار هم به ایجاد سبک و مکتب کوشیده اند.

رنگهای شفّاف و خالص یکی دیگر از خصوصیّات این هنر است و از ترکیب رنگها و خاکستری ها کمتر استفاده میشود.

..

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت نیازهای فیزیولوژیکی رشته های ورزشی - پروژه فیزیولوژی ورزشی تحقیق آماری از کشور ژاپن ترجمه مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها- یک بازبینی از مطالعات نظارت زیستی انسان پرژه اثر ناخالصی ها بر روی مس تحقیق در مورد تذهیب