👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی

 

فهرست مطالب  

فصل اول :

كلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع پژوهش

اهداف و سؤالات تحقیق

فصل دوم :

بخش اول :

ادبیات تحقیق

تاریخچه مختصری از برنامه درس

رویكردهای برنامه درسی

الگوهای طراحی برنامه درسی

ویژگیهای اصولی طرح یا الگوی برنامه درسی

نظریه برنامه درسی

دیدگاههای نظری در خصوص نظام / فرآیند برنامه ریزی درسی

سطوح تصمیم گیری در قلمرو برنامه درسی

بخش دوم :

آموزش زبان خارجی

مهارتهای آموزش زبان

فرآیند یاددهی ـ یادگیری زبان خارجی

منابع و ابزار های یادگیری

پژوهشهای عملی صورت گرفته

فصل سوم :

روش تحقیق

جامعه  نمونه آماری

توصیف ابزار گردآوری اطلاعات

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل اطلاعات

1 ـ تعاریف

2 ـ روش نمره گرای پرسشنامه ها

3 ـ جداول

4 ـ بررسی تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل پنجم :

خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

تاریخچه

استفاده فراگیر از زبان انگلیسی در سطح جهان باعث شده است كه جهانیان آنرا یك زبان بین المللی بنامند . در چهار دهة آخر قرن بیستم ، پیشرفتهای سریع در تمام زمینه های عملی از یك سو و نیازهای روز افزون جوامع بشری به سبب همین پیشرفتها از سوی دیگر ، ایجاد ارتباط با سایر ملل را بیش از پیش ضروری نموده است . به دنبال این دگرگونیها از دیر باز مردم جهان در تمام زمینه های صنعتی ، پزشكی ، اقتصادی ، تجاری ، تحصیلات دانشگاهی ، سفرهای زمینی ( دریایی هوایی ) ورزشی ، صنعت گردشگری و صدها موارد مشابه دیگر به یك زبان ارتباطی و اهداف رسیده اند .

اگر چه پیشنهادهایی برای فراگیر كردن یك زبان واحد مانند اسپرانتو مطرح شد و موفقیت هایی هم بدست آورده ولی از آنجا كه زبان انگلیسی از بعد از جنگ جهانی دوم بتدریج در كشورهای مختلف جهان از جمله ایران به سرعت گسترش یافت و حدود حمایت كشورهای قدرتمند جهان ، بویژه ایالت متحده امریكا قرار گرفت هیچ زبان پیشنهادی مشخصی نتوانست بعنوان یك زبان واحد بین المللی به كار گرفته شود .

در بسیاری از كشورهای جهان كه زبان انگلیسی زبان مادری آنها نمی باشد این زبان را بعنوان زبان دوم در سیستم آموزش مدارس و دانشگاههای خود گنجانده اند . و از دروس اصلی آنها به شمار می رود در كنار مدارس و دانشگاهها ، مراكز آموزش یادگیری زبان زیادی در تمام كشورهای در امر آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به صورت مؤسسات خصوصی و نیمه خصوصی و دولتی فعالیت می نمایند .

با وجود چنین طیف وسیعی از نیاز به دانستن زبان انگلیسی ، محققان و مدرسان بیشماری به تحقیق پیرامون آموزش و یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان دوم پرداخته اند و سالانه نوشتن هزاران كتاب ، مقاله ، پایان نامه ، كنفرانس های علمی و سمینارهای متفاوت تخصصی پیرامون آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم در پی یافتن شیوه های مناسب تدریس زبان انگلیسی هستند . نظریه پردازان در حوزه های مختلف زبان شفاعی ، روانشناسی و ‌آموزش نظریه پردازی ـ می كنند و متخصصان و اهل فن در راستای نظریه های آنها روشهای گوناگون تدریس را با توجه به نیازهای روزآمد یادگیرندگان ارائه می دهند و با تعلیم مدرسین در مراكز مختلف آموزش زبان و تهیه كتب درسی و تولید مواد آموزشی و كمك آموزشی مناسب با نظریه های مطرح روز سعی می نمایند با ارائة تكنیكهای جدید راه یادگیری زبان را هموار و هموارتر نمایند .

بیان مسأله

از آنجایی كه آموزش زبانهای خارجی موضوعی است كه از اهمیت اجتماعی قابل ملاحظه ای برخوردار است و كشورها بخشی از امكانات آموزشی خود را بدان اختصاص می دهند . در نظام آموزشی كشورها نیز مسأله آموزش زبانهای خارجی حائز اهمیت است . و در برنامه مدارس و متوسطه و دانشگاه منظور شده است لذا ضرورت تجدید نظری در برنامه های مربوط به آموزش زبانهای خارجی روز به روز بیشتر اهمیت پیدا می كند .

از طرفی شاهد هستیم امروز هزاران دانش آموز و دانشجو پس از آنكه صدها ساعت را در زیر سقف كلاسهای زبان سپری می كنند باز هم در حوزه مهارتهای زبانی ( گوش دادن ، صحبت كردن ، خواندن و نوشتن و …. ) به سطح مطلوبی از توانایی دست نمی یابند .علت این ناكامیها بدرستی مشخص نیست زیرا برنامه درسی شامل عناصر مختلفی است و بایستی این عناصر در بررسی و ارزیابی یك برنامه درسی مورد توجه قرار گیرند . هر چند بررسی هر یك از عناصر در علل بدون در نظر گرفتن دیگری امكان پذیر است ولی معلوم نیست كه تا چه اندازه مفید ، مثمر الثمر و راهگذر است .

بنابراین در پژوهش حاضر عناصر مختلف برنامه آموزش زبان از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه هوایی شهید سناری مورد ارزیابی قرار می گیرد .

اهمیت موضوع پژوهش

با توجه به ارتباط روز افزونی كه جامع ما با جوامع غربی پیدا كرده ، زبان انگلیسی بعنوان وسیله ای برای ایجاد این ارتباط اهمیت فوق العاده بدست آورده است . به گفته حداد عادل « نیاز ما به زبان خارجی فقط نیاز سیاسی و فرهنگی نیست بلكه برای اداره كشور و چرخاندن چرخهای كشور هم محتاج هستیم به اینكه زبان خارجی را یاد بگیریم ، كه در این میان امنیت ملی و بنیة دفاعی و اقتصادی نقش تعیین كننده ای دارند . زبان خارجی دری از دنیا به روی ما می گشاید و با استفاده از آن می توان از دستاوردهای دیگر ملل به نحو احسن استفاده نمائیم .

یبان مانند پلی است كه بین ملل جهان ارتباط برقرار می كند و آنها را به هم نزدیك می كند و سبب تفاهم بین المللی و ایجاد یك جهان مسالمت آمیز می گردد .

زبان واسطه بین فكر و عمل است به بیان دیگر زیان گذرگاهی است كه فكر آدمی را به عمل ارتباط می دهد . رشد فعالیتهای عالی ذهنی كه رشد زبان هم یكی از آنهاست از جمله هدفهای عمده تعلیم و تربیت است .

اگر بگوییم كه اكثر زبان آموزان ما در نتیجه روشهای تدریس سنتی مرسوم در مراكز آموزش زبان حسی  از ابتدایی ترین فرصتهای كاربردی زبان محروم می مانند سخنی به گزاف نگفته ایم .

به جرأت می توان گفت كه حداكثر دانشكده ها دانشجویان حتی رفتارهای مكانیكی و تقلیدی را نیز كسب نمی كنند و این قبیل زبان آموختگان حتی برای رفع نیاز از بیان یك جمله ساده پرسشی به زبان خارجی عاجزند .

 

اهداف تحقیق

در این تحقیق به بررسی و ارزیابی برنامه آموزش زبان از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرداخته شده است .

سؤالات تحقیق

1 ) ارزیابی دانشجویان از برنامه آموزش زبان چیست ؟

2 ) ارزیابی اساتید از برنامه آموزش زبان چیست ؟

3 ) آیا بین دیدگاه اساتید و دانشجویان تفاوت وجود دارد ؟

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اعداد و معماری مقاله تاریخچه و عملکرد سازمان اوپک مبانی نظری پژوهش اعتیاد (فصل 2) پایان نامه طراحی تقویت كننده كم نویز در باند فراپهن با استفاده از تكنولوژی CMOS تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی