👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله احتیاجات تهویه ای در طول انکوباسیون

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله احتیاجات تهویه ای در طول انکوباسیون

مقاله احتیاجات تهویه ای در طول انکوباسیون

عنوان :

احتیاجات تهویه ای در طول انکوباسیون

بخشی از متن:

اجزای اصلی هوا شامل اکسیژن (O2) ، نیتروژن (N2) ، دی اکسید کربن (CO2) و بخار آب (H2O) می باشد. این مولکول ها به آسانی از طریق منافذ موجود در پوسته تخم مرغ تبادل می شوند زیراکه جنین در حال رشد برای تداوم رشد و نمو خود نیاز به دریافت اکسیژن و دفع دی اکسید کربن می باشد.

اکسیژن موجود در هوا

مقدار اکسیژن موجود در هوا در سطح دریا حدود 21 درصد می باشد. افزایش درصد اکسیژن در هوای انکوباتور غیر ممکن می باشد مگر آنکه اکسیژن خالص را به صورت مصنوعی وارد انکوباتور نمائیم.

...

جریان هوا و میکس شدن هوا Air Flow and Mixing

یکی از مسائل بسیار مهم در خصوص جریان هوای داخل انکوباتور همانا میکس شدن درست و مناسب درجه حرارت و رطوبت در داخل کابینت انکوباتور به هنگام ورودی هوای تازه و تامین اکسیژن و دفع هوا می باشد که در هوای خروجی دی اسکید کربن ، رطوبت و حرارت مازاد دفع می گردد.

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله ابعاد اقتصادی تولید بذر تراریخته در جهان و نتیجه‌گیری برای کشور پایان نامه مجازاتهای جایگزین اطفال بزهكار و تطبیق با اسناد بین المللی گزارش كارآموزی ساختمان پرسشنامه بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی 2500 بررسی گیاه لیمو ترش به صورت لاتین