👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP

تحقیق تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران با نشانگر مولکولی AFLP

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های بومی یونجه ایران ( Medicago sativa L.) با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP

تنوع  ژنتیکی

تنوع ژنتیکی، بخشی از تنوع زیستی است که به تفاوت های ژنتیکی موجود در ساختار یک گونه مربوط می شود.

موفقیت در هر برنامه اصلاح گیاهی بستگی به وجود تنوع ژنتیکی و آگاهی از میزان آن در جمعیت مورد نظردارد.

در سالهای اخیر استفاده از  نشانگرهای مولکولی چشم انداز نوینی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی فراهم آورده است. با استفاده از این نشانگرها، مکان ارزیابی مستقیم تنوع در سطح ژنوم وجود دارد. از این رو دقت این نشانگرها به دلیل استفاده مستقیم از ماده وراثتی بسیار بالاست.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اثرات آتشفشان ها بر محیط زیست مبانی نظری آثار اجتماعی در لیلی و مجنون نظامی گنجوی پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی ترجمه مقاله سهم حسابداری قانونی در اداره امور شرکت ها-مطالعه اکتشافی در کشورهای آسیایی کارآفرینی شركت آچاچی