👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق انتخاب میز کامپیوتر

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق انتخاب میز کامپیوتر

تحقیق انتخاب میز کامپیوتر

تحقیق انتخاب میز کامپیوتر

فهرست

مقدمه (Introduction) 2   

3 (Identification  Of  Need1-تشخیص نیاز (

3 (Definition  Of  Goal) 2-تعریف هدف

3-تحقیق و گردآوری ( Research) 3

4-مشخصات طرح ( Task  Specification ) 17

5-ایده دادن Ideation) ) 18

6-مجسم کردن ایده ها ( Conceptualization ) 22

7-ماتریس تصمیم گیری Decision Matrix) ) 25

8-منابع (References ) 28

------------

مقدمه:

در این پروژه قصد داریم معیاری برای انتخاب یک میز کامپیوتر مناسب ارائه دهیم. برای این منظور پس از جمع آوری اطلاعات در مورد انواع میز کامپیوتر و بررسی چند طرح پیشنهادی ،  بهترین و مناسب ترین را  انتخاب کنیم.

متد استفاده شده در این پروژه، ماتریس تصمیم گیری است. بدین صورت که در ابتدا فاکتورهایی که در انتخاب یک میز کامپیوتر باید به آنها توجه شود، بیان می گردند. سپس این فاکتورها به ترتیب اهمیتی که دارند، اولویت بندی می شوند و به این ترتیب طرحی که بیشترین امتیاز را بر اساس فاکتورهای انتخاب در ماتریس تصمیم گیری به خود اختصاص دهد، به عنوان طرح برگزیده انتخاب می شود.

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آشنایی با معماران مدرن (معاصر) تحقیق درمان رفتاری غرقه سازی مقاله پلیمرهای زیست تخریب پذیر کارآفرینی در باز کن برقی یا اف اف برگ اختیار معامله (فصل شانزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)