👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه اهمال کاری با کمالگرایی در بین دانشجویان دانشگاه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه اهمال کاری با کمالگرایی در بین دانشجویان دانشگاه

پایان نامه کارشناسی مشاوره بررسی رابطه اهمال کاری با کمالگرایی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی مقدمه مسأله اهمال كارى در منابع اسلامى از دیر باز مورد توجه بوده و در روایات و ادعیه درباره آن سخن به میان آمده است امیدوارم كه در این نوشته، قلمرو بحث به روشنى نشان داده شود تا راه بهره ورى بیش تر از آیات و روایات به روى آیندگان باز گ

 

پایان نامه کارشناسی مشاوره   

بررسی رابطه اهمال کاری با کمالگرایی در بین دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی 

مقدمه

مسأله اهمال كارى در منابع اسلامى از دیر باز مورد توجه بوده و در روایات و ادعیه درباره آن سخن به میان آمده است. امیدوارم كه در این نوشته، قلمرو بحث به روشنى نشان داده شود تا راه بهره ورى بیش تر از آیات و روایات به روى آیندگان باز گردد. ناگفته نماند كه علماى اخلاق و عرفاى اسلامى، پیوسته اهل سیر و سلوك را از ابتلا به این نابهنجارى اخلاقى رفتارى بر حذر مى داشته اند.  این واژه در غرب، به ویژه در عرصه روان شناسى، حدود چهل سال است كه مطرح شده است. تنها استاد روان شناسى كه درباره تاریخچه اهمال كارى بحث كرده است، پل ت[1]. رینجن باخ[2] مى باشد. وى كتابى به نام بررسى تاریخى علل اهمال كارى تألیف كرده است. هرچند موضوع انتخابى او جالب است، اما كمك چندانى براى حل مسأله ارائه نداده است. پس از وى، دو نفر از نویسندگان به نام هاى آلبرت آلیس[3] و ویلیام جیمزنال[4] ، به نگارش كتاب روان شناسى اهمال كارى همت گماردند كه در نوع خود كارى بدیع و قابل ارائه است.اما دغدغه خاطر نگارنده این است كه این آسیب را بازشناسى كرده و راه تحقیق را صرفاً به تجربه محدود نسازد و از راه كارهاى وحیانى نیز در این زمینه نیز بهره ببرد.مسئله دیگری که مورد بحث است کمالگرایی است کمال گرایی به افکار و رفتار های خود تخریب گرانه ای اشاره می کند که هدف آنها نیل به اهداف به شدت افراطی و غیر واقع گرایانه و غیر منطقی است افراد کمال گرا به دلیل داشتن معیار های بالا عملکرد و ارزیابی های سفت و سخت از خود و دیگران در معرض انواع بیماری های و عملکرد های نا درست قرار می گیرند آنها باید در هر کاری به حد کمال برسند.نرسیدن به کمالات آنان را دچار اضطراب و افسردگی و احساس گناه شدید می کند و یا گاهی از افراد احساس می کنند کارها را باید صد در صد درست انجام دهند و در غیر اینصورت بازنده هستند و یا احساس می کنند کاری که به انجام رسانده اند به اندازه کافی خوب نیستند و یا اینکه نوشتن مقالات و طرحهای خود را به بهانه اینکه بایستی آنها را دقیق و بی عیب انجام دهند به تعویق می اندازند و در چنین صورت شخص به جای حرکت در مسیر موفقیت سعی در کامل بودن دارد.هر یک از ما یک خود آرمانی داریم که بیانگر انسان کامل است و در جهت رسیدن به آن تلاش می کنیم.آدلی معتقد است کمال آرمانی است که در ذهن انسانها ایجاد می شود و آنها در صورتی می توانند زندگی کنند که به آرمانهایشان برسند.هورنال معتقد است دارنده این نیاز (کمال گرایی) پیوسته بیمناک است که مبادا مرتکب اشتباه شود و مورد انتقاد قرار گیرد.اومی کوشد هیچ نقطه ضعغی از خود نشان ندهد و بی اندازه به انتقاد و ایراد حساس است و کمال مطلوب را جستجو می کند.

فهرست مطالب

 

مقدمه.. 6

بیان مسئله.. 8

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 11

اهداف پژوهش.. 14

فرضیه های پژوهش.. 14

تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 15

اهمال کاری.. 17

علائم اهمال کاری.. 20

افراد تعلل ورز دارای ویژگی های زیر هستند.. 20

شیوه اهمال کاری.. 23

انواع اهمال کاری.. 26

عوامل مؤثر در اهمال کاری.. 36

2-تحمل ناکامی پایین (کم طاقتی).. 37

3-طغیان (سرکشی).. 38

4-ترس از شکست.. 39

5-ترس از موفقیت.. 40

به طور کلی عقب انداختن کارها از سه ناراحتی ناشی می شود   42

ب)پایین بودن سطح تحمل.. 42

تعریف کمال گرایی.. 44

ویژگیهای افراد كمال گرا.. 46

انواع کمال گرایی.. 48

ابعاد كمال گرایی.. 49

علل کمال گرایی.. 51

چشم اندازهای نظری و کمال گرایی.. 53

نظریه فروید.. 54

نظریه ی آدلر.. 57

نظریه هورنای.. 58

نظریه الیس.. 64

چگونه به فرد کمال گرا کمک کنیم؟.. 66

پژوهش های انجام گرفته در داخل و خارج کشور.. 67

پژوهش های عملی در داخل کشور.. 71

روش تحقیق.. 74

جامعه آماری.. 74

نمونه و روش پژوهش.. 74

ابزار پژوهش.. 75

پرسشنامه کمال گرایی.. 75

مقیاس اهمالکاری.. 75

روش تجزیه و تحلیل.. 76

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مرحله شناخت و توصیف سازمان در مدیریت برنامه ریزی استراتژیک روش تاپسیس - خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه پایان نامه بررسی افزایش راندمان توربین های گازی توسط سیستم مدیا تحقیقات انجام شده در زمینه بازدهی غیرعادی، اطلاعات مالی انتشاریافته و روابط بین آنها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میتوکندری