👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود طرح درس روزانه ریاضی مفهوم کسر متعارفی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود طرح درس روزانه ریاضی مفهوم کسر متعارفی

دانلود طرح درس روزانه ریاضی مفهوم کسر متعارفی

طرح درس روزانه ریاضی مفهوم کسر متعارفی ابندایی

موضوع یاد آوری مفهوم کسر متعارفی

ایجاد انگیزه :

ابتدا برای ایجاد انگیزه معلم با ظرفی که در آن چیزهای مختلفی از جمله نان شیرین –  سیب – پرتقال و ... قرار دارد وارد می شود . بچه ها تعجب می کنند زنگ ریاضی است و خانم می خواهد از ما پذیرایی کند .

یکی از بچه ها سؤال می کند خانم مگر چه خبر شده ؟

معلم جواب می دهد هیچ خبری نشده فقط می خواهم به شما درس جدید ریاضی را بدهم .

...

موضوع یاد آوری مفهوم کسر متعارفی

ایجاد انگیزه :

ارزشیابی مقدماتی

ارائه تدریس :

ارزشیابی پایانی

تلفیق درس ریاضی با سایر دروس

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند با موضوع گروه ها پروژه برنامه نویسی در محیط کلاینت سرور با استفاده از مدل کوربا پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر مقاله بررسی اشتغال و بیكاری چگونه مشکل بی توجهی معلمان ابتدایی رابه درس هنر را برطرف کنم