👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت

مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت

مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت

مشخصات محصول:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

1- مفهوم سند مالکیت

سند در لغت به معنای "آنچه بدان اعتماد کننده[1]"،  آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را "هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد[2]" دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:

..................

1-2-1-1 تعریف سند

.................

1-2-1-2 سند رسمی

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی

........................

1-2-1-2-2  از نظر قانون ثبت

........................

1-2-1-2-3  حدود اعتبار اسناد رسمی

......................

1-2-1-3 سند مالکیت

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت

..................

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت

..................

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت 

..................

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت

.................

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری

.....................

1-2-2-1  موارد ثبت اجباری اسناد

....................

1-2-2-2  موارد ثبت اختیاری اسناد

.....................

1-2-3  مفهوم دعوای ابطال سند رسمی

.....................

1-2-4 مفهوم ابطال

1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون

در زمانی که مقتضیات اجتماعی مانند تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگلها و مراتع و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات اقتضاء نماید.

با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که بنام اشخاص صادر شده است  داده می شود. مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه برخی از قوانین به ادارات ذیربط این اختیار را می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال آنها را صادر نماید. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مرجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید که در این موارد نیازی به احکام قضایی نمی باشد.

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه

......................

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت

..................

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت

.......................

1-2-5-2 نحوه ابطال

..................

1-2-5-2-1 در محکمه

................

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت

..................

1-2-5-2-3 به حکم قانون

.................

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال

...................

 

منابع  وماخذ

کتب:

جعفری لنگرو دی،  محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق

جعفری لنگرو دی، محمد جعفر،  "ترمینولو ژی حقوق"، ش2309،ص291

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول،  ثبت املاک،ص46

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم

......................

....................

........................

 

 

[1] -معین، محمد،  فرهنگ فارسی معین، جلد 2 ص 1929

[2] امامی، سید حسن،  "حقوق مدنی"،  جلد 6 ص 65

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سازه های مشبک فضایی مقاله کارشناسی بررسی روش‌های برقراری امنیت در وب سایت ‌ها پاورپوینت باغ های ایرانی پایان نامه برنامه ریزی در مدار قرار دادن نیروگاهها با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) مجموعه سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر 84 تا 90