👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان

تحقیق سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان

متن آغازین:

مقدمه

از دیرباز اطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است .با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری ها بیشتر شده است امروزه اطلاعات با عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت جوامع و توسعه پایدار آنها محسوب  می شود.

حسابداری فرایندی است که اطلاعات مالی را ایجاد می کند و در کلیه واحد های اقتصادی تصمیم گیری ها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود. در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند .                                                                                       

افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به    تصمیم گیری های صحیح اقتصادی و مالی دارند و برای انجام تصمیمات خود وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب نا پذیر است . حسابداری حوزه ای از فعالیت های خدماتی است که می تواند اطلاعات اقتصادی و مالی را در قالب گزارش های مالی فراهم سازد....

...

متن پایانی:

فرم درخواست بازخرید یا بازنشستگی

در صورتی که شخص مدت سنوات کاری خود را که به تصویب هیأت وزیران جهت سنوات کاری زنان و مردان به تائید رسانده است بگذراند دیگر از نظر سازمان بازنشسته می شود. و یا بازخرید (به هر علتی به درخواست شخص با داشتن حداقل سنوات مصوبه هیأت وزیران )در این صورت باید فرم درخواسد بازخرید یا بازنشستگی که به یک صورت تهیه شده است  باید تکمیل شود .

در این فرم بعد از تکمیل مشخصات فردی و عنوان پست سازمانی و سنوات خدمات قابل قبول وی و نیز محل خدمت را قید می نماید بعد از موافقت مقام مسئول نظریه شورای تخصصی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن جلسه ای به آن تشکیل و نتیجه اعلام می شود و در صورت موافقت حکم اجرا می شود.

تعداد صفحه 31

منبع ندارد

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ایران در جنگ جهانی دوم پاورپوینت استراتژی های توسعه سازمانی دانلود تحقیق آماده با عنوان پیش کنشی و خلاقیت گزارش کاراموزی مقاوم سازی سازه ها در مقابل زلزله دانلود پاورپوینت برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع و استراتژیک ( فصل دوم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی )