👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو

پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو

پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو

چكیده

برای احداث هر سازه باید اعضا‍ء به گونه ای طراحی شوند كه تحمل بارهای وارده را داشته باشند. بار وارده از طریق سازه به زمین (خاك) وارد می‌شود. بنابراین لازم است خاك نیز تحمل بارهای وارده از طرف سازه را داشته باشد. همه خاك‌ها این توان را ندارند. بنابراین باید روشی اتخاذ نمود كه وضعیت خاك از دیدگاه ظرفیت باربری، مقاومت برشی و نشست بهبود یابد. به این منظور، روش‌های زیادی در رابطه با تثبیت خاك مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق هم با اضافه كردن درصدهای مختلف بامبو به خاك و آزمایش‌های مكفی و بررسی موارد فوق الذكر این نتیجه حاصل می‌شود كه با افزودن درصدهای مختلف بامبو به خاك مقدار بامبو بهینه حدود 4% وزنی می‌باشد كه با افزایش آن ظرفیت باربری، مقاومت برسی و نشست بهبود می‌یابد.

بخش اول

دلایل و روش‌های تثبیت خاك

lانگیزه و دلایل و روش‌های تثبیت خاك

خاك طبیعی محل عملیات ساختمانی همیشه برای اهداف موردنظر كاملاً مناسب نمی‌باشد و خواص مكانیكی خاك چه به عنوان مواد زیربنا و چه به عنوان ماده پر كننده خاكریز سد و غیره با توجه به اهمیت سازه و انتظار ما از آن و دیگر شرایط مربوط به سازه بایستی بهبود یافته و اصلاح گردد.

به عنوان نمونه در نهشته‌های دانه‌ای، خاك طبیعی ممكن است خیلی شل باشد و نشست الاستیگ زیادی از خود نشان دهد. در چنین حالتی لازم است كه قبل از احداث سازه، خاك متراكم شود تا وزن مخصوص و در نتیجه مقاومت برشی آن افزایش یابد.

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله در مورد سید محمود حسابی پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای تحقیق تشیع از صفویه تا قاجار گزارش کاراموزی كارخانه تجهیز نیروی زنگان دانلود مقاله ترجمه شده تئوری محدودیت ها و حسابداری به همراه متن انگلیسی