👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND)

به همراه راهنمای اچرا و تفسیر پرسشنامه 

مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند یكی از مقیاسهای تحولی است  كه با میزان توانایی فرد در برآوردن نیازهای عملی خود و قبول مسئولیت سروكار دارد. گرچه این مقیاس گسترده سنی تولد تا بالاتر از 25                                 

سالگی رادربرمی گیرد وتا دوازده سالگی برای هر سال، سئوالهای مجزا دارد، اما از دوازده سالگی به 

بعد بین 12تا15 سالگی، 15تا18سالگی، 18تا20سالگی،20تا25سالگی واز 25سالگی به بالا سئوالات

مشترك دارد، بااین حال معلوم شده است كه كارآمدی آن در سنین پایین تر وبه ویژه در گروهای عقب مانده ذهنی به حداكثر می رسد. این مقیاس دارای 117 ماده است كه به گروههای یك ساله تقسیم شده اند. در هر ماده اطلاعات مورد نیاز نه از طریق موقعیتهای آزمون بلكه از راه مصاحبه با مطلعین یا خود آزمودنی بدست می آید. اساس مقیاس بر این امر استوار است كه فرددر زندگی روزمره توانایی چه كارهایی رادارد. مادهای مقیاس را می توان به هشت طبقه تقسیم كرد: خودیاری عمومی، خودیاری درغذا خوردن، خودیاری درلباس پوشیدن، خودفرمانی1، اشتغال، ارتباط زبانی، جابه جایی2، واجتماعی شدن3. با توجه به نمرههای شخص روی مقیاس می توان سن اجتماعی ( SA )4 وبهره اجتماعی ( SQ )5 را محاسبه كرد.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :          121

تعداد مولفه :              17

روایی و پایایی :          دارد

نحوه نمره گذاری :       دارد

منبع :                      دارد  

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :   18     صفحه

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت استاندارد های بخش10و24 حسابرسی پایان نامه رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان مقاله حدود اختیارات دولتها در مقابله با آشوبها و شورشهای داخلی از منظر حقوق بین الملل مقاله اتوماسیون توسط سیستمهای نتوماتیك تحقیق افسردگی