👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت معماری سبز بام سبز

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت معماری سبز بام سبز

پاورپوینت معماری سبز بام سبز

پاورپوینت معماری سبز بام سبز

پاورپوینت معماری سبز بام سبز

این پاورپوینت در 28 اسلاید می باشد.

گزیده ای از مطالب اسلاید ها :

•معماری سبز، در حقیقت روند تازه یی نیست ؛ چرا که در بسیاری از تمدن های باستانی و معماری های سنتی از جمله معماری سنتی ایران به صورتی بنیادین وجود داشته است.  همچنین نمونه بارز و سیستماتیک آن را می توان در «علم فنگ شویی» یا همان «هنر چیدمان چینی» دید. •امروزه در پی پیامدهای منفی جهان صنعتی ، نظیر آلودگی روزافزون هوا و محیط زیست ، کاهش منابع طبیعی و بحران انرژی ، حفظ و پاسداری از منابع طبیعی جهان به یکی از مهم ترین دغدغه های انسان عصر حاضر تبدیل شده است.

اما معماری سبز با جست و جوی راهی برای به حداقل رساندن اثرات منفی ساختمان ها بر محیط زیست در حقیقت تلاشی است برای هم آوایی و همسویی با طبیعت از طریق افزایش کارایی و بهینه سازی در مصرف مصالح ، انرژی و گسترش فضا.

بدین ترتیب در معماری سبز به جای دشمنی با طبیعت ، انرژی های آن را مهار کرده و به بهترین شکل در ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

دستیابی به چنین هدفی با اندک نگرشی ممکن می شود به عنوان مثال در یک ساختمان سبز و همراه با طبیعت از مواد و مصالحی استفاده می شود که برای طبیعت زیان نداشته و نه تنها آن را آلوده نمی کند ، بلکه قابل برگشت به چرخه طبیعت است. ساختمانی که با استفاده از مصالح پیرامون خود و در عین حال به گونه ای مستحکم بنا شده باشد ، خود جزیی از طبیعت می شود.

بامهای سبز مدرن که از سیستم لایه های پیش ساخته تشکیل می شوند ، بالنسبه پدیده ای نو می باشند . این نوع بامها در دهه 1960در آلمان توسعه و به بسیاری از کشورهای اروپا گسترش یافتند . بر اساس برآوردهای موجود ، امروزه حدود 10 درصد از کل بامهای آلمان، بام سبز می باشند . ایلات متحده نیز بامهای سبز قابل توجهی دارد ، اما تعداد آنها به اندازه اروپا نیست.

دوره مصرف طولانی درقبال پیشبرد خوب می باشد. بررسی تحقیقات نشان می دهد كه مبادله كننده حرارتی درخانه ها با سیستم تهویه تعادلی به سختی نگهداری شده وبا گرد و خاك مسدود می شود. همچنین 3/2 تهویه مكانیكی كه در آئین نامه ها مشخص شده است عملاً موجب تامین جریان هوای آزاد ساختمان های تازه ساخت نمی شود.عمومأ مصرف كننده ها هیچ اظهار نظری راجع به تأ سیسات مكانیكی ندارند و در ساختمان های بزرگ از نظر تهویه مكانیكی، ساختمان هایی تنفرانگیز برای مردم تلقی می شوند که احساس حبس در تكنولوژی نامناسب را دارند كه این حس با تعبیه پنجره ای بازشو حل  می شود

شکل5: مقطع عرضی شماتیك ساختمان در موقعیت اقلیمی هلند در زمستان- اقلیم سرد

شكل 6: استفاده از پنجره نافس در تركیب با صفحات خنك كننده بسیار كار آمد تر از تصفیه هوا می باشد- اقلیم گرم

ابعاد سری اول نمونه 750*٢٠٠*180 میلی متر می باشد . پنجره نافس با تعبیه تهویه مكانیكی تعادلی در كنار تهویه طبیعی كار آرایی بهتری از خود نشان می دهد.

سنسور CO2  در غلظتppm ٥٠٠ به طوراتوماتیك روشن می شود؛ همجنین در غلظت  1200ppmیك علامت نوری مشاهده می شود و وقتی كه غلظت به 1700ppm  رسید یك علامت صوتی به معنی باز شدن حتمی درها و پنچره ها برای سالم نگه داشتن هوای درون شنیده می شود .

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری آثار اجتماعی در لیلی و مجنون نظامی گنجوی واكنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار مقاله انواع داروها و داروشناسی پرسشنامه کارکرد تلفن هوشمند در برنامه ریزی و شکل گیری تجربه سفر طرح توجیهی چسب عایق بندی خودرو