👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال

پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال

پرسشنامه مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال

مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS  )[1]

 

The Hospital Anxietyand Depression Scale  -[1]  

مقیاس اضطراب وافسردگی هاسپیتال[1] توسط  زیگمون و اسنایت[2] (1983) طراحی شده است

Hospital Anxiety and Depressin Scale -[1]

Zigmond & Snaith-[2]

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :      

تعداد مولفه :    

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :        صفحه 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :       14

تعداد مولفه :        4

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :  7     صفحه 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود و سرقفلی تحقیق فضای كتابخانه های عمومی و مقایسه استانداردهای آن ها با نظرات مراجعه كنندگان تحقیق زن از دیدگاه شهید مرتضی مطهری پایان نامه بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاری پایان نامه بررسی مقایسه سطح اضطراب معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی)