👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله زنان و جامعه و بررسی ابعاد وجودی زن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله زنان و جامعه و بررسی ابعاد وجودی زن

مقاله زنان و جامعه و بررسی ابعاد وجودی زن

مقدمه...................................... 4

اسطوره ها.................................. 5

اسطوره ناتوانی ............................ 5

زن در قانون حمرایی ........................ 6

آفرینش زن ................................. 6

اوجگرایی و تکامل زن ....................... 7

زن مسلمان ................................. 8

زن در دروان ماندرین ها ................... 12

اسطوره حوا ............................... 14

زن و مقام مادری .......................... 16

فرشته وحی انسان .......................... 17

معیار برتری .............................. 18

روانشناسی اختلافی ......................... 21

قدرت بدنی و توان کاری .................... 22

نیمی از پاداش شهیدان ..................... 23

منابع و مآخذ     24

============================

قسمتهایی از متن:

مقدمه

مساله ی زنان از مهم ترین و اساسی ترین مسائلی است كه پوششی به بلندای تاریخ خلقتانسان بر تن دارد. از آنجایی كه در بسیاری از جوامع هنوز شان انسان كه مظهر جمال حق است آن چنان كه باید شناخته نشده است و زنان نیز آن طور كه شایسته است خویشتن را باور نكرده و به سر سویدای وجود خود و استعدادهای متعالی كه خداوند به آنها از سر لطف و مرحمت عطا فرموده پی نبرده اند.

بر آن شدیم كه با مقدمه ای ابعاد وجود و زن و گوهرهای خداداد وجود او را بیان نماییم. لذا با بهره گیری از آیه ای قرآنی شروع می كنیم. ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه همانا خداوند از مومنان نفس ها و اموالشان را به ازاء بهشت معامه می كند. و امیدواریم كه بانوان محترم به قدر و منزلت خود پی برده و گوهر گران قدر خود را جز با حق معامله نكنند. ...

..

زن و مقام مادری:

پدر و مادر در تفكر اسلامی مقامی والا دارند و هر دویشان باید مورد احترام و تكریم قرار گیرند. لیكن نسبت به مادر تاكید بیشتری شده است و مادر از منزلت بالاتری برخوردار است. اگر نماز نافله می گزاردی و پدرت تو را صدا زد نماز را بر هم مزن و اگر مادرت تو را صدا زد آن را بر هم بزن از پیامبر اكرم (ص) روشن است كه مادر به عنوان یك زن از ارزش و حقوقی برتر از پدر به عنوان یك مرد دارد.

مجلسی می گوید: این برتری مادر بر پدر و خویشان او بر خویشان پدر ثابت می كند كه حقوق زن به خاطر مادری اش بیشتر است.

حضرت موسی (ع) به خداوند گفت مرا نصیحت كن خدا گفت: تو را به مادرت نصیحت می كنم، موسی (ع) خدایا مرا وصیت كن خدا گفت: تو را به نیكی مادرت وصیت می كنم، و موسی باری دگر گفت خدایا مرا نصیحت كن. خدا گفت: تو را به نیكی مادرت سفارش می كنم. موسی گفت خدایا مرا نصیحت كن، خدا گفت: تو را به نیكی پدرت وصیت می كنم.

برای همین است كه می گویند 4/3 نیكی ها از آن مادر و 4/1 آن از آن پدر است. و حق مادر از واجب ترین و لازم ترین حقوق است. زیرا كه مادر دشواری نه ماه بارداری و پاسداری از فرزند را تحمل می كند و همیشه حقوق فرزند را بر حقوق خودش ترحیج می دهد. او را خوب می پوشاند، خوب سیر می كند و برای همین است اگر ما در روزگار پیری درمانده شود نگهداری و مراقبت او واجب است و اگر كسی عاق مادرش شود خداوند او را هرگز نمی بخشد مگر خود مادر فرزند را ببخشد. ....

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله نقش و طبقه بندی سیستم اطلاعات مدیریت مقاله آزمون های روانی و انواع آن مقاله تحمل پذیری خطا و حملات در شبکه های پیچیده طرح توجیهی تولید رنگ عایق حرارتی برای کاربرد های ساختمانی با گویچه های شیشه ای نانویی تحقیق خواص سیاه دانه و خاکشیر طبق طب سنتی و احادیث