👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مزایای Kerberos

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مزایای Kerberos

مقاله مزایای Kerberos

 

مزایای Kerberos

مقدمه

اعتبار سنجی در ویندوز 2000

مزایای اعتبار سنجی Kerberos

استانداردهای اعتبارسنجی Kerberos

نگاه كلی به پروتكل Kerberos

مفاهیم پایه

اعتبار سنج‌ها (Authenticators)

Key Distribution Center

بلیط های نشست (Session Tickets)

بلیط هایی برای اعطای بلیط

سرویس های ارائه شده توسط Key Distribution Center

اعتبار سنجی بین محدوده ای

زیر پروتكل‌ها

 

TGS Exchange

CS Exchange

Key Distribution Center

Kerberos Tray

مقدمه

Kerberos نسخه 5، پروتكل اعتبار سنجی پیش فرض شبكه برای ویندوز 2000 است. Kerberos پروتكل جدیدی نیست كه مایكروسافت اختراع كرده باشد، بلكه از سال‌ها قبل در دنیای یونیكس مورد استفاده قرار گرفته است.

مایكروسافت اعتبار سنجی شبكه‌ای Kerberos را در ویندوز 2000 برای بالا بردن امنیت پیاده سازی كرده است، زیرا سرویس ها و سرورهای شبكه باید بدانند كه یك سرویس گیرنده كه درخواست اجازه دستیابی می كند واقعاً یك سرویس گیرنده معتبر است. Kerberos بر پایه ticket (بلیط)هایی كه شامل هویت سرویس گیرنده كه با كلیدهای مشترك رمزنگاری شده است، استوار می شود. Kerberos v5 بهبودهای زیر را نسبت به نسخه‌های قبلی Kerberos دارد:

ارسال اعتبارسنجی: امكان می دهد كه درخواست برای سرویس را از طرف یك كاربر به ارائه كننده سرویس قابل اطمینان دیگر محول كنیم.

سیستم های رمزنگاری قابل جایگزینی: از چندین متد رمزنگاری پشتیبانی می كند. نسخه‌های قبلی Kerberos، فقط از رمزنگاری DES پشتیبانی می كردند.

كلیدهای زیر نشست (subsession): به client و سرور امكان می دهد تا یك كلید زیر نشست كوتاه مدت را برای یك بار استفاده برای تبادل های نشست مورد مذاكره قرار دهند.

زمان دوام بیشتر برای بلیط: حداكثر زمان بلیط در Kerberos v4، 25/21 ساعت بود. Kerberos v5 اجازه می دهد كه بلیط ماه‌ها دوام بیاورد.

اعتبار سنجی در ویندوز 2000

ویندوز 2000 برای اعتبار سنجی هویت كاربر، پنج روش دارد:

Windows NT LAN Manager (NTLM)

Kerberos v5

Distributed Password Authentication (DPA)

Extensible Authentication Protocol (EAP)

Secure Channel (Schannel)

ویندوز 2000، فقط از NTLM و Kerberos برای اعتبار سنجی شبكه ای استفاده می كند و سه پروتكل دیگر برای اعتبارسنجی در اتصال‌های شماره گیری یا اینترنت مورد استفاده قرار می گیرند.

ویندوز NT 4.0 از (NTLM) Windows NT LAN manager به عنوان پروتكل اعتبار سنجی شبكه ای پیش فرض استفاده می كند. به این دلیل NTLM هنوز در ویندوز 2000 وجود دارد تا سازگاری با نسخه های قبلی سیستم عامل های مایكروسافت حفظ شود. NTLM همچنین برای اعتبار سنجی logon به كامپیوترهای مستقل ویندوز 2000 به كار می رود. Kerberos، اعتبار سنجی شبكه ای پیش فرض برای ویندوز 2000 است.

Kerberos پروتكل اعتبارسنجی پر استفاده ای است كه بر یك استاندارد باز بنا نهاده شده است. تمام كامپیوترهای ویندوز 2000 از Kerberos v5 در محیط شبكه ای استفاده می كنند، به غیر از شرایط زیر:

كامپیوترهای ویندوز 2000 وقتی كه به سرورهای ویندوز NT اعتبار سنجی می شوند از NTLM استفاده می كنند.

وقتی كه كامپیوترهای ویندوز 2000 به منابع domainهای ویندوز NT 4.0 دستیابی پیدا می كنند از NTLM استفاده می كنند.

وقتی كه كنترل كننده های domain ویندوز 2000، clientهای ویندوز NT 4.0 را اعتبار سنجی می كنند از NTLM استفاده می كنند.

Login كردن به صورت محلی به یك كنترل كننده domain ویندوز 2000.

 ویندوز 2000.

(DPA) Distributed Password Authentication یك پروتكل اعتبارسنجی است كه روی اینترنت به كار می رود تا به كاربران امكان دهد تا از یك كلمه عبور برای اتصال به هر سایت اینترنتی كه به یك سازمان عضویت متعلق است، استفاده كنند. DPA توسط ویندوز 2000 پشتیبانی شده است ولی به همراه آن ارائه نشده است. شما باید PDA را به صورت جداگانه و به صورت یك محصول اضافی بخرید.

 

👇محصولات تصادفی👇

پروژه شبیه سازی خود پرداز بانک با سی شارپ با گزارش کار و فیلم آموزشی مقاله ماکس وبر، جامعه شناس لیبرال مقاله بررسی ISP Internet Service Provide اینترنت پایان نامه بیماران مبتلا به هیپوتیروئید ترجمه مقاله تکنیکهای بهینه سازی در موتورهای جستجو