👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی مسائل مربوط به نفت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی مسائل مربوط به نفت

مقاله بررسی مسائل مربوط به نفت

مقاله بررسی مسائل مربوط به نفت

فهرست:

تهدیدی برای توسعه بخشی انرژی

همکاری های بین المللی

شوك نفتی سوم

جایگزینی برای نفت

 ...................................................................

تهدیدی برای توسعه بخشی انرژی

در عرض دو هفته گذشته، کشورهای در حال توسعه عمدتاً رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده اند که نتیجه آن، همانا افزایش شدید مصرف انرژی می باشد. این رشد به همراه افزایش فزاینده تقاضا، فشار زیادی به سیستم عرضه جهانی انرژی وارد کرده است.

در حقیقت تقاضای انرژی باعث پدیداری چالش های نوینی در حوزه اقتصاد و سیاست شده است که شاید یکی از جنبه های آن، تغییر روابط ژئوپلیتیکی جهان باشد. در وهله اول آمارها نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت برای کشورهای در حال توسعه از بقیه دنیا بیشتر است. تا سال ۲۰۳۰ سهم این گروه در کل جمعیت جهان به حدود ۸۱ درصد می رسد. اگر پدیده توسعه سریع اقتصادی و ادغام بازارهای جهانی انرژی را هم در نظر بگیریم، آن گاه تقاضای انرژی در کشورهای در حال توسعه به رقم بسیار وحشتناکی بالغ خواهد گردید. برآورد شده است که تا سال ۲۰۳۰، میزان تقاضای انرژی حدود ۷۰ درصد از سال ۲۰۰۰ بیشتر می شود (یعنی حدود ۳/۱۵ میلیارد تن معادل نفت در هر سال). از این میزان حدود ۶۵ درصد آن از طرف کشورهای در حال توسعه مورد تقاضا است. برآورد دیگری حاکی است که تا سال ۲۰۲۵ مصرف انرژی در جهان در حال توسعه به دو برابر سال ۲۰۰۰ می رسد.

به دلیل آنکه اقتصادهای ادغام شده، عموماً به سوخت های فسیلی وابستگی دارند، لذا تبعات زیست محیطی زیادی هم از طرف این اقتصادها وارد خواهد شد. تنها چهار کشور هند، چین، اندونزی و برزیل سالانه حدود ۲ میلیارد تن کربن وارد فضای محیط زیست جهانی می کنند.

...

همکاری های بین المللی

این همکاری می تواند در قالب یافتن منابع تمیزتر و کارآتر انرژی و یا همکاری برای ابداع فنون و تکنولوژی های پربازده و امثال آن تجلی پیدا کند که در این صورت ریسک تنش های بین المللی هم کاهش خواهد یافت. چنین راهکارهایی خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه می تواند به کاهش فقر هم منجر گردد. هم اکنون حدود یک چهارم از جمعیت جهان به برق دسترسی نداشته و دو پنجم هم فقط به انرژی «بیوماس» برای مصارف انرژی خود وابسته هستند. بنابراین، استمرار وابستگی به نفت در سناریوی رشد اقتصادی کشورهای مصرف کننده به معنای افزایش وابستگی آنها به اوپک است. هر چند ادعا شده که اقتصاد غرب (و خصوصاً آمریکا) می تواند قیمت های بالای نفت را جذب کند، ولی از نظر دور نداریم که سهم خواهی اوپک در بازار نفت و افزایش تدریجی هزینه های انرژی باعث می شود که شکاف بین ملل صنعتی و در حال توسعه روز به روز بیشتر شود. اگر فناوری های نوین به کار گرفته نشوند، آن گاه تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴/۱ میلیارد نفر ازمردم دنیا به برق دسترسی نخواهند داشت. این میزان تنها حدود ۲۰۰ میلیون رقم فعلی کمتر است که اصلاً توجیه مناسبی نیست. بنابراین اگر روند تجارت و تولید و مصرف و وابستگی جهان به نفت همچنان ادامه داشته باشد، نمی توان امید چندانی به توسعه جهانی انرژی و بهره مندی مردم کشورهای در حال توسعه از انرژی های تجارت داشت. از سوی دیگر کشورهای در حال توسعه میلیاردها دلار از موسسات مالی جهانی (نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) قرض گرفته اند تا فقط بتوانند پول این همه نفتی را که خریده اند، بپردازند. حال اگر وابستگی نفتی جهان به همین شکل ادامه پیدا کند، آن گاه قروض این کشورها هم رو به ازدیاد خواهد رفت.

جالب آن است که سیاست های اوپک در راستای افزایش قیمت نفت، نه تنها باعث بدتر شدن وضعیت بدهی کشورهای فقیر درحال توسعه شده است، بلکه هیچ اثر معنی داری بر روی بهبود استانداردهای زندگی مردم خود کشورهای اوپک هم نداشته است.

حتی پس از دهه ها نفت فروشی، کشورهای عضو اوپک هنوز موفق به کاهش درجه تاثیرپذیری و وابستگی نفت در اقتصاد خود نشده اند. یعنی نه تنها سهم نفت درتحصیل درآمدهای ارزی آنها کاهش نیافته است، بلکه روزبه روز وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی پیدا کرده و همچنان نوسان قیمت نفت تاثیرات مخربی براقتصاد آنها برجای می گذارد. اما برای جلوگیری از چنین وضعیتی، تمهیدات گوناگونی اندیشیده شده است. آمریکا در راس این پیکان قرارداشته و تلاش های فراوانی برای این تاثیرپذیری ازخود بروز داده است. درواقع تغییر سیاست های انرژی این کشور به عنوان یکی از علامات بازار برای نوسانات تولید محسوب می شود. عمده این تلاش ها در قالب پروژه های تحقیق و توسعه (D-R) صورت می گیرد. بودجه ۵ ساله این بخش به حدود ۷/۱ میلیارد دلار بالغ می شود. فعالیت های دیگری هم به موازات این کار در جهان غرب در دست اقدام است، مانند:

۱- حصول به یک ترکیب بهینه از ابزارهای مالی و قاعده مندی های موجود و آتی با هدف آهسته تر کردن روند افزایش تقاضا (مانند مالیات، سوخت و...)

۲- افزایش کارآیی صنایع انرژی بر

۳- توجه به سوخت های جایگزین

۴- تلاش در جهت تدوین مبانی علمی نوین در حوزه انرژی و فناوری

۵- حفظ روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای تولید کننده نفت

۶- تلاش در جهت کاهش تاثیرپذیری وقایع سیاسی در بازار نفت و انرژی

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه مقیاس سیستم های بازداری فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴) مبانی نظری سبک های رهبری (پیشینه و فصل دوم پژوهش) طرح توجیهی فرآوری ذرت (کورن فلکس) پایان نامه مقایسه رفتار اجتماعی جوانان معتاد و غیر معتاد پایان نامه بینایی سه‌بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی